Polimarky Sp. z o. o. Sp. K.

Modyfikowane tworzywa sztuczne do wtrysku i wytłaczania, tworzywa napełniane minerałami, tworzywa wzmocnione włóknem szklanym, tworzywa uniepalniane, blendy polimerowe, bezhalogenowe mieszanki kablowe, polipropyleny Reslen, usługi przetłoczenia, prace badawczo-rozwojowe

Polimarky Sp. z o. o. Sp. K.
wersja en

Badania i rozwój

usługi badawcze

Rozwój innowacyjnych produktów jest podstawowym elementem polityki Polimarky. Widząc szansę na zwiększenie konkurencyjności w wyspecjalizowanym portfolio produktów, przywiązujemy niezwykle dużą wagę do profesjonalnego zaplecza intelektualnego i technologicznego oraz ciągłych badań oraz ustawicznej pracy  nad nowymi projektami.

Laboratorium świadczy usługi badawcze dla własnej jednostki macierzystej oraz klientów zewnętrznych.

Do podstawowych zadań Działu Badań i Rozwoju należy:

  • projektowanie nowych wyrobów spełniających specyficzne wymagania Klientów, w tym regulacji prawnych, wymagań jakościowych i ochrony środowiska,     
  • współpraca z działami technologicznymi Klientów w celu optymalizacji procesów i rozwiązywania problemów technologicznych,    
  • poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań stwarzających możliwość uzyskania przewagi nad konkurencją,    
  • optymalizacja własnych procesów technologicznych i linii produkcyjnych,    
  • współpraca z jednostkami zewnętrznymi tj. dostawcy surowców i urządzeń, ośrodki badawczo-rozwojowe.

Nasze laboratoria działają w ramach obowiązującego systemu zapewnienia jakości zgodnego z ISO 9001, którego istotą jest doświadczalne potwierdzenie właściwej jakości badanych wyrobów adekwatnej do oczekiwań klientów. Procedury kontroli opierają się na zastosowaniu metod statystycznych wg PN-ISO 2859.

Kilkunastoletnie doświadczenie, nowoczesna aparatura o światowym standardzie oraz kompetentna kadra pracowników pozwalają osiągnąć optymalne efekty pracy. Dzięki badaniom przeprowadzanym na tej samej aparaturze i z zastosowaniem znormalizowanych metod można porównać różne tworzywa i dobierać materiały o optymalnych cechach do danego rozwiązania technicznego.